فضایل حضرت زهرا ء (ع) وحضرت مریم (ع)
91 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

به نام خدا

دو بانوی الگو برای تمام مسیحیان راستین و مسلمانان و خدا پرستان آزاد اندیش

از زبان استاد مصطفی پاینده

فشرده چند سخنرانی ایام فاطمیه سال 1391در مسجد ابوالفضل رودان و شب شهادت حضرت زهراء (ع) سال 1396 در مدرسه علمیه رودان

این نوشتار که حاوی فضایل حضرت مریم (ع) و حضرت زهراء (ع) می باشد با توجه به آیات قرآن و احادیث بیان شده و امید است که تمام زنان و مردان آزاد اندیش جهان از چنین زنان و مردان الهی الگو بگیرند و بدانند که زن و مرد در کمالات انسانی و بهره مندی از ارزشهای متعالی با یکدیگر فرقی ندارند،گرچه در بعضی از خصوصیات جسمی و روحی و وظایف متفاوت می باشند.

فضایل حضرت مریم (ع) در قرآن

1- برگزیدگی و برتری مریم (ع) بر زنان جهان( در زمان خود ) (آل عمران، 42).

 گفتنی است که دراین آیه برتری مریم (ع) برزنان جهان منحصربه آن حضرت نگشته ومنافات ندارد که حضرت زهراء(ع) بر اساس احادیث پیامبر(ص) وامامان ازمریم (ع) بالاتر باشد. چنان که مفسران شیعه گفته اند (مجمع البیان و تفسیر نمونه، ذیل آیه فوق ).

 علاوه براین؛ مراد از کلمه "العالمین" دراین آیه به تناسب حکم وموضوع واصطفای مریم (ع)برزنان جهان یعنی اضافه "نساء" بر"العالمین"؛ انسان ها بوده وبه گفته مرحوم طبرسی (مجمع البیان؛ ذیل آیه اول در سوره حمد) وراغب درمفردات؛ "العالم"مفرد "العالمین" اسم "لما یعلم" یعنی علامت خالق وصانع می باشد.

 بنابراین کلمه "العالمین" از نظر علمای اصول صفت ومشتق بوده وظهور در معنای حاضر وحال دارد یعنی مریم (ع)برزنان حاضر در زمان خود وزنان موجود وبالفعل درعصر خود برتری دارد و شامل زنان آینده نمی شود مگر اینکه "العالمین"را مطلق گرفته وقایل شویم که منظورازبرگزیدگی مریم (ع) برتمام زنان جهان، فرزند دار شدن به صورت اعجاز آمیز وبدون شوهر می باشد. (این احتمال را علامه طباطبایی تقویت کرده ).

مرحوم طباطبایی پس از ذکر احادیثی در باره برتری چهارزن _ ازجمله مریم (ع)وزهراء (ع)_بردیگرزنان، می افزاید: فضیلت این چهار زن منافات ندارد با اینکه بعضی از آنان بر بعض دیگر برتر باشند (ذیل آیه 42 از آل عمران).

 2- طهارت جسم وپاکی از عادت زنانه(آل عمران،42).

3- خضوع و سجود و رکوع و عبادت و نماز خاضعانه مریم (ع) برای خدای خود ( آل عمران،42 ). مریم درلغت عبری به معنای عبادت کننده وخدمتگزار می باشد (مجمع البیان، ذیل آیه 36 آل عمران ). زیرا مریم (ع) ازکودکی برای خدمتگزاری درمعبد از قبیل تمیز کردن و... نذر و وقف شده بود وپس از بلوغ، زکریا (ع) محل عبادت ومحراب اورا ازدیگران جدا نمود.

4- نزاع برای نایل شدن به افتخار کفالت و سرپرستی آن حضرت (آل عمران،44)

5-بشارت ملائکه به مریم (ع) مبنی بر ولادت شخصیت مقرّب و سرافرازی در دنیا و آخرت همانند(عیسی (ع)) از دامن او (آل عمران، آیه 45).

6- فرزند دار شدن مریم (ع) با اعجاز الهی (آل عمران، آیه 47 و مریم، 19و 20و 21).

7- درستکاری و بسیار راستگو و راست کرداری او (مائده، آیه 75).

8- تمثل فرشته و روح برای او ( مریم، 17) جهت فرزند دار شدن با اعجاز خدا ( مریم، 19 و 20 و 21، آل عمران، 47).

9- پاکدامنی و عفّت ( مریم، 18و 20 و تحریم، 13 و انبیاء، 91).

10- زایمان بسیار سخت ( مریم، 23).

11- فراهم شدن آب و خرمای تازه برای او به صورت اعجاز آمیز در پی زایمان ( مریم، 24، 25).

12- دمیده شدن روح الهی ( نور عیسی (ع) و جلوة حق)

در رحم مریم (ع) ( انبیاء، 91و تحریم، 12).

13- طهارت و پاکی و عفت مادر ( مریم، 28).

14- اِنعام و احسان و عنایت خدا به مریم (ع) ( مائده، 110).

15- آیه و معجزه بودن مریم (ع) برای جهانیان ( انبیاء، 91).

16- کفالت و سرپرستی زکریا (ع) بر مریم (ع) ( آل عمران، 37).

17- پذیرش و قبول مریم (ع) از سوی خدا و تربیت نیکوی او از جانب پروردگار ( آل عمران، 37)

18- سپرده شدن مریم (ع) به خدا از سوی مادر در برابر شیطان مطرود ودر مقابل هر گناه ( آل عمران،36). این خواسته مادر مریم (ع) از خدا، برآورده شدوخداوند مریم(ع) را معصوم ومحفوظ از گناه قرار داد ولذا درقرآن می خوانیم: خدا تورا برگزیدو صاحب طهارت وعصمت قرار داد (آل عمران، آیه42، المیزان، ذیل آیه).

19- آماده شدن غذای بهشتی و اعجاز آمیز و مستمر برای مریم (ع) هنگام عبادت در محراب ( آل عمران، 37).

20- مریم (ع)، تصدیق کننده کلمات خدا و ایمان به تمام آیات و پیامهای الهی ( تحریم، 12).

21- مَثل و الگو بودن مریم (ع) در کمالات انسانی برای تمام مؤمنان.

( تحریم، 12).

شایان ذکر است که هرمومن و مسلمانی از نظر اعتقادی باید به تمام پیامبران سابق ایمان داشته باشد گرچه درشریعت واحکام، تابع پیامبر خود می باشد واز جمله مسایل اعتقادی وضروری برای همه مومنان به دین عیسی (ع)ومسلمانان، آیات مربوط به حضرت مریم (ع)وحضرت زهراء(ع) در قرآن است.

از آیه یاد شده(تحریم، 12) استفاده می شود که مریم (ع) مانند آسیه، همسر فرعون ( تحریم، 11) مَثَل و نمونه عبرت آموز و الگو برای تمام ایمان آورندگان به خدا، معاد و پیامبران است همچنانکه انبیای الهی و در رأس آنان حضرت ابراهیم (ع) ( ممتحنه، 4) و نبی اکرم (ص) ( احزاب، 21) در قلمرو گسترده تری از کمالات و مسؤلیتها اسوه و مقتدای تمام مؤمنان و مسلمانان و پیروان خود می باشند0

 ملاحظه می کنیم که خداوند از مریم(ع) ستایش هایی کرده و کمتر پیامبری در قرآن تا این حد مورد تعریف و تمجید قرار گرفته گرچه حضرت مریم (ع) پیامبر نیست ولی از اولیای الهی است و در عین حال بشر است و غذا می خورد ( مائده، 75)، برای خدا نماز می خواند و او را پرستش می نماید و هرگز معبود و شایسته پرستش برای مسیحیان نیست (مائده، 116).

فضایل حضرت زهراء (ع) در قرآن

در قرآن نام حضرت زهراء صریحا نیامده ولی آیاتی ذکر شده که از نظر مفسران شیعه و اهل سنتّ، فاطمه (ع) مصداق انحصاری "نساءنا" ( آل عمران، 61) یا نمونه بارز "اهل البیت (ع)"( احزاب، 33)، "ابرار" ( انسان،5و7و8) و "القربی" ( اسراء، 26 _ شوری، 23 ) می باشد.

 مرحوم علامه طباطبای در تفسیر آیه 33 از سوره احزاب می فرماید:درمیان هفتاد روایت از شیعه وسنی یک روایت هم نگفته که "انمایریدالله.....اهل البیت...."مربوط به همسران پیامبر است بلکه تمام روایات این جمله را درباره پنج تن آل عبا(ع) و آیه ای مستقل دانسته اند (المیزان، ذیل آیه).

در آیات فوق، حضرت زهراء (ع) در شمار شرکت کنندگان در امر مباهله و مستجاب الدّعوه، اهل بیت مطهّر (ع) و معصوم، ابرارِوفا کننده به نذر و اطعام به مستمندان از روی اخلاص( افطاری دادن به تهیدستان در پی روزه نذری برای شفای حسن (ع) و حسین (ع) ) وخویشاوندان پیامبر(ص) (خویشاوندان معصوم و واجب الموده )ذکر شده است.

مصداق بارز کوثر در سورة کوثر با توجه به ساختار و سیاق آیات بعدی، حضرت زهرا(ع) می باشد.

در تفسیر « الدّرّ المنثور» و تفاسیر شیعه آمده است که، فاطمه (ع) از انوار پنجگانه ای بود که آدم (ع) به آنان ( کلمات- آیه 37سوره بقره) توسّل جست و باز از نظر تمام مفسران اسلامی فاطمه (ع) از مصادیق بارز « آل» است و مشمول صلوات خدا و ملائکه و مؤمنان ( احزاب، 56) می باشد و در تشهد هر نماز مسلمان صلوات بر محمد (ص) و آل فرستاده می شود.

در احادیث نبوی آمده که چهار زن به اوج کمال رسیدند و این به معنای نفی کمال از مانند حضرت زینب (ع) و. .. نیست و یا چهار زن از بهترین زنان بهشت می باشند: آسیه ( همسر فرعون)، مریم (ع)، خدیجه ( همسر پیامبر اسلام (ص) و فاطمه (ع). این مضمون در کتابهای تفسیری ( ذیل آیات 36 و 42آل عمران ) وحدیثی اهل سنت و تشیّع نقل شده. شخصیت زهراء (ع) و مقام بلند او، امری نیست که از نظر علمای سنی و شیعه پنهان یا قابل انکار باشد و خلفای جور و غاصب یا بعضی از علمای متعصّب ( سنّی) اگر هم نسبت به علی (ع) و یا فرزندانش عداوت دارند ولی به جایگاه بلند فاطمه (ع) نزد پیامبر اکرم (ص) اعتراف دارند.

ما در این مقاله، تنها گوشه ای از فضایل زهراء (ع) را که از زبان پیامبر (ص) یا امامان (ع) نقل شده بیان کرده و در نهایت مقایسه ای بین حضرت مریم (ع) و حضرت زهراء (ع) در فضایل و مقامات عالی انجام می دهیم.و این مقایسه از سخنان پیامبر اسلام (ص) الهام گرفته شده است.

الف – قال النبّی (ص) «إنَّ فاطِمَةَ (ع) أحصَنَت فَرجَها فَحَرَّمَ اللهُ ذُرّیتَها عَلی النّارِ» ( بحار الانوار، ج 43، ص 15).

پیامبر اسلام (ص) فرمود: تحقیقا فاطمه (ع) عفّت ورزید و از همین رو خداوند نسل او را از آتش جهنم ( و گناه) مصون و محفوظ داشت.

در این کلام نبوی همان « احصان فرج» (عفت)که دربارة مریم در کلام الهی آمده، ذکر شده است.

ب- قال رسول الله (ص): إنَّ اللهَ لَیَغضِبَ لغَضَبِ فاطِمَة وَیَرضی لرِضاها ( همان مدرک).

رسول اکرم (ص) فرمود: در اثر خشم فاطمه (ع)، خدا غضب می کند و در پی خشنودی آن حضرت، خداوند خشنود می گردد.

مضمون این حدیث در کتابهای حدیثی اهل سنت هم آمده است.

ج- قال النبّی (ص): الحَسَن و الحسین (ع) خَیرُ أهلِ الأرضِ بَعدی و بَعدَ أبیهِما و أمُّهُما أفضَلُ نِساءِ أهلِ الأرض».

نبی اکرم فرمود: حسن و حسین (ع) بهترین اهل زمین پس از من و پدر آن دو بوده و مادر آن دو، بهترین زن از زنان اهل زمین می باشد. (همان مدرک)

در حدیث دیگری از امام صادق (ع) درباره برتری مریم (ع) و حضرت زهراء (ع) سؤال شد که حضرت فرمود: مریم (ع) برترین زن در زمان خود بوده و زهراء ( ع ) بالاترین زن در بهشت از اولین بانو تا آخرین بانو می باشد. (همان مدرک)

د- ابن عباس از رسول خدا (ص)خطاب به حضرت علی (ع) نقل می کند: علی (ع) جان! تو امام امت من و جانشین پس از من بوده و من اکنون می بینم دخترم، فاطمه (ع)، بر یک مرکب نورانی در صحنه قیامت وارد شده که چپ و راست ( اطراف) او را هفتاد هزار فرشته احاطه کرده و او پیشاپیش، زنان مؤمن امت من را به سوی بهشت می برد. هر زنی در شبانه روز نمازهای پنجگانه را بخواند، در ماه رمضان روزه بگیرد، خانه خدا را حج کند، زکات مالش را بدهد، شوهرش را اطاعت نماید و علی (ع) را پس از من ولی خود بداند(شرط قبول شفاعت)، با شفاعت دخترم، فاطمه (ع)، وارد بهشت می شود و او سرور تمام زنان جهان است. ( همان، ص 18).

ه- در ادامة سخن پیامبر (ص) آمده: فاطمه (ع) در محراب عبادت بود در حالی که هفتاد هزار فرشته بر او سلام کرده و او را همانند مریم (ع) صدا زده و گفتند: فاطمه! خدا تو را برگزید، پاک قرار داد و بر زنان جهان فضیلت و برتری بخشید... علی (ع) جان! فاطمه (ع) پارة تن من، نور چشم من و میوة قلب من است... خدایا! تو شاهد باش که هر کس اهل بیت(ع) من را دوست دارد من او را دوست می دارم. (همان، 19 و ص 41 به نقل از جابر).

 در ادامه مطلب فوق مرحوم مجلسی در بحار وجلاءالعیون ازامام صادق(ع)نقل می کندکه حضرت زهرا(ع)دریکی از مواقف قیامت از مرکب نورانی خود فرود آمده و پیراهن خونین فرزندش حسین(ع)را به دست گرفته ومی گوید:پرور دگارا!این پیراهن فرزندم حسین(ع)است و تو داوری نما.از جانب خداپیام رسد که آنچه سبب خشنودی تو میباشد(شفاعت شیعیان وعلاقمندان وکیفر ستمگران)انجام می دهم.

 از اینجا همانگونه که یکی از علمای بزرگ( آیت الله وحید خراسانی ) اشاره کرده می توان فهمیدآن حضرت از عالم طبیعت و مثال وعقل هم گذشته و درعالم ربانی و الوهیت قرار گرفته ولذا خداوند به خاطرغضب فاطمه(ع)غضب می کند وبراساس خشنودی او خشنود می شود.

و- در یک حدیث نبوی آمده: إنّ إبنَتی فاطمة (ع) ملأ اللهُ قَلبَها وَجَوارِحَها ایماناً و یقنِناً (همان، ص 2).

خداوند، قلب و اعضا و جوارح فاطمه (ع) را کاملاً از ایمان و یقین آراسته ساخت.

در قرآن هم خواندیم که حضرت مریم (ع)، کلمات و آیات خدا را تصدیق نمود.

ز- امام حسن (ع) فرمود: «ما کانَ فی الدّنیا أعبَد مِن فاطِمةَ کانَت تَقُومُ حتّی تَتَورَّمَ قَدَمَاها» ( همان، ص 47).

در دنیا، عابدتر از فاطمه (ع) نیست. آن حضرت آنقدر برای عبادت قیام کرد که پاهایش دچار ورم شد.

باز از همان حضرت ( امام حسن (ع) نقل شده: مادرم را در شب جمعه ای دیدم تا سپیده صبح همواره سجده و رکوع می نمود و برای مردان و زنان مؤمن با نام بردن از آنان بسیار دعا می کرد و برای خودش دعا نمی کرد. از او پرسیدم: مادر جان! برای آنان دعا می کنی و برای خودت دعا نمی کنی؟ حضرت فرمود: فرزندم! اول همسایه، آنگاه خویشتن. ( همان، ص 50)

ح- حضرت علی (ع) از حضرت فاطمه (ع) نقل می کند که رسول گرامی اسلام (ص) به او گفت: فاطمه جان (ع)! هر کس برتو صلوات بفرستد خداوند او را بیامرزد و در بهشت به من ملحق سازد. (همان، ص 35).

باز امام علی (ع) می گوید: من در مدت هیجده ماه شاهد بودم که هرگاه رسول خدا (ص) برای نماز صبح بیرون می آمد و به درب خانه فاطمه (ع) می رسید می گفت: سلام و برکات و رحمت خدا بر شما اهل بیت (ع) باد و آنگاه آیه «إنّما یرید الله لِیُذهِبَ عنکم الرّجس أهلَ البَیت» را تلاوت می نمود. ( همان، ص 34).

ط- نبی اکرم (ص) فرمود: علت نامگذاری فاطمه (ع) بدین جهت است که او و پیروانش از آتش دوزخ جدا گشته اند و یا به دلیل این است که خداوند هر کسی فاطمه (ع) را دوست بدارد از آتش جهنم جدا می سازد. ( همان، ص 13).

ام سلمه همسر پیامبر (ص) می گوید: فاطمه (ع)، دختر رسول خدا (ص) شبیه ترین مردم به آن حضرت در رخسار و شمایل بود. (همان،ص 35).

ی- امام باقر (ع) نقل می کند که فاطمه (ع) برای علی (ع) کارهای خانه، تهیه خمیر و نان،نظافت محل خواب و زندگی را متعهد شد و علی (ع) هم کارهای بیرون خانه از قبیل فراهم کردن هیزم و آوردن مواد غذایی را به عهده گرفت. (همان، ص 22).

گفتنی است که فضایل حضرت فاطمه (ع) بسیار بیشتر از موارد یاد شده است و ما باز به شمار دیگری از آنها اشاره می کنیم:

یک- امام صادق (ع) نقل می کند: فاطمه (ع) از پنج نفری است که بسیار گریه کردند و لذا مردم مدینه از کثرت گریه او گلایه نمودند. از این رو حضرت به قبرستان شهدای اُحُد رفته و در آنجا می گریستند. (خصال صدق، ص 272).

دو- امام باقر (ع) فرمود: در تمجید خدا، عبادتی بهتر از تسبیحات حضرت زهراء (ع) نیست و اگر عبادتی بهتر از آن بود رسول خدا آن رابه فاطمه (ع) عطا می کرد.(بحارالانوار،جلد43، ص40 )

سه- فاطمه (ع) از مال خود به بنی هاشم و بنی عبدالمطلب صدقه می داد و حتی لباس عروسی و گردن بند خود را به مستمند داد. (بحار، ج43، ص 40).

چهار- رسول اکرم (ص) عرض می کند: حمد و سپاس خدایی را که من را از دنیا نبرد تا اینکه فرزندی مثل مریم (ع) به من عطا نمود. هر وقت زکریا (ع) بر مریم (ع) وارد می شد، روزی بهشتی را نزد او حاضر می دیدید. ( همان، ص 33، ص 39و ص 46).

در همین محراب عبادت بود که ملائکه همچون صدا زدن مریم (ع)! ندا سر دادند:

ای فاطمه(ع)! خداوند تو را برگزید، پاک قرار داد و... ( همان، ص 18، ص 102)

پنج- اذان بلال و بیهوش شدن فاطمه (ع) با یاد رسول خدا (ص) در اذان ( همان، ص 93).

شش- مُحدّثه بودن (سخن گفتن فرشته با آن حضرت) فاطمه (ع).( همان، ص 49).

هفت- رزق بهشتی برای فاطمه (ع) در هشت مورد مانند رزق بهشتی برای مریم (ع) ( همان، ص 32و 33).

هشت- خلقت فاطمه (ع) از رزق بهشتی و بیست ستایش از مریم (ع) و فاطمه (س) ( همان، ص 33).

نه- پرستاری مریم (ع) از فاطمه (ع) ( همان، ص 102).

ده- کنیه ها و نامهایی که حکایت از فضایل فاطمه (ع) دارد مثل: مادر حسن (ع)، مادر حسین (ع) مادر محسن (ع)، مادر أئمَّه (ع)، مادر پدر (ص). فاطمه (ع)، بتول، عذراء، زهراء، حوراء، مبارکه، طاهره، راضیه، مرضیه، مریم کبری، صدیقه کبری، نوریه سماویه و... ( همان، ص 12).

یازده- در زیارت جامعه کبیره که در آغاز بر اهل بیت پیامبر (ص) عرض سلام و ادب شده، بیشتر از 400 فضیلت و ویژگی برای اهل بیت (ع) و امامان (ع) آمده و روشن است که حضرت زهراء(ع) جز در مقام ظاهری قضاوت وامور اجرائی امامت مشمول فضایل یاد شده است.

 در یک بررسی اجمالی از اوصاف و فضایل مذکور در زیارت جامعه، می توان نتیجه گرفت که این ویژگی ها جز در دو مورد شامل حضرت زهراء (ع) و دوازده امام (ع) می شود وآن دو مورد، واژه <<ولاه>> و <<اولی الامر>> (زمامداران و صاحبان حکومت)، است و حتی واژه <<ائمه>> که در این زیارت با قید (هدی، دعاه و راشدون) آمده، شامل حضرت زهراء (ع) نیز می شود زیرا در آخر زیارت هم کلمه <<الائمه>> صفت <<اهل البیت>> قرار گرفته و منظور از این کلمه در این زیارت رهبران فکری و هدایت امت است نه حاکمان امر ومجریان احکام وحدود.

 البته، حضرت زهراء(ع) مانند تمام زنان و مردان مومن در امر به معروف ونهی ازمنکر ( والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف. ../ توبه / 71 ) ولایت تشریعی دارد وهمگان باید باحفظ شرایط ومراتب این واجب را اقامه نمایند وچنانچه بر پاداشتن احکام خدا وامربه معروف ونهی از منکر، برتشکیل حکومت ویا حفظ آن بر بیعت ورای دادن وشرکت درانتخابات ویا نفی حاکمیت باطل وطاغوت بر مبارزه و قیام همگانی توقف داشته باشد، برزن ومرد مسلمان اقدام درامور یادشده برای احیای واجبات اصلی لازم است چنانکه فقهاء درجای خود فرموده اند ودراین مسایل، عمل وگفتار حضرت علی(ع)دربرابر قاسطین، ناکثین و مارقین و قیام حضرت زهراء(ع) وفرزندانش، امام حسین(ع) وزینب(ع) برضد غصب خلافت پیامبر(ع) وبر ضد حاکمان جور، برای ما حجت والگو است.

دوازده – در این زیارت « صادقون»، « صِراط اَقوم»، « شُهداء دارالفناء» از اوصاف اهل بیت(ع) ذکر شده و در سوره حمد، راه مستقیم از خدا خواسته شده و راه مستقیم، همان راه انعام و احسان شدگان از سوی خدا می باشد که در آیه 69 از سوره نساء آمده و آنان عبارتند از: پیامبران، صدیقین، شهداء(شاهدان اعمال) و... روشن است که زهراء (ع) هم از صادقان (صدیقین) و هم از شاهدان اعمال و از مصادیق صراط می باشدواگرصدیقین به صیغه مذکر آمده ازباب تغلیب است. در حدیثی از امام کاظم (ع) نقل شده که آن حضرت " صدیقه " بودند. (اصول کافی، جلد1، صفحه458، مولد فاطمه).

 در زیارت جامعه، عصمت اهل بیت(ع) که از آیه <<انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت...>> استفاده می شود، به صورت فعل ماضی آمده (اذهب عنکم الرجس و طهرکم تطهیرا) و در واقع آیه تطهیر تفسیر شده و اراده تکوینی خدا مبنی بر تطهیر اهل بیت(ع) تحقق یافته. علاوه بر این در این زیارت فراز هایی آمده که ولایت کبری وتکوینی اهل بیت(ع) و هدف غایی بودن آنان از خلقت جهان به سبب خدا، استنباط می گردد.

سیزده- حضرت زهرا (س) از چهارده زنی بود که برای مجاهدان ومجروحان جنگ احد در خارج از مدینه آب ونان برده و پشت جبهه به پرستاری مجروحان خود پرداختند. حضرت زهرا(س) پس از جنگ به ترمیم زخمهای پیامبر(ص) مبادرت ورزید.(مغازی واقدی،ص850)

چهارده- پیامبر اسلام در ارزش زن مؤمن می فرماید: اگر باردار شود همانند مرزبان و مرابط در راه خدا اجر می برد، اگر زایمان نمود همانند فردی است که در راه خدا به خون خود آغشته می شود، اگر شیر به فرزندش بدهد، برای هر جرعه ای اجر آزاد کردن یک برده را دارد و برای هر بیداری در شب برای فرزندش پاداش آزادی یک بنده مؤمن را دارد.

پیامبر (ص) در پایان، آیه 35 سوره احزاب را تلاوت می نماید که زن و مرد مؤمن را در 10 صفت و کمال انسانی برابر شمرده است.( مجمع البیان، ج3، ذیل آیه5 از سوره نساء).

 در این آیه زن ومرد – درصورت آراسته بودن به اسلام؛ ایمان (به خدا)؛ اطاعت (از خدا)یامداومت بر اطاعت، راست گویی، صبر، خضوع(در برابر خدا)، صدقه دادن، عفت وکثرت یاد خدا- بهرمند از آمرزش وپاداش عظیم الهی می باشند.

 مرحوم علامه طباطبایی می فرماید:این آیه در شمار چند آیه ای دیگر است که بین زن ومرد در آراسته شدن به کرامت وکمال انسانی فرقی نگذاشته است (المیزان؛ ذیل آیه ).

یقیناً، حضرت زهراء از مصادیق شاخص و بارز زن مؤمن در آیه 35 سوره احزاب و حدیث فوق است و فضایل یاد شده را درحد اعلا دارا می باشد و در این خصایل نیکو و تمام کمالات انسانی از بهترین الگوها برای تمام زنان و مردان حق طلب در طول تاریخ است.

شایسته یاد آوری است که یک زن تحصیل کرده ودانشگاهی درژاپن پس از مطالعه ترجمه قرآن با ملاحضه آیه35از سوره احزاب از دین مسیحیت برگشته وبه آیین اسلام ایمان می آورد ومی گوید:این آیه زن ومرد رادر ده کمال انسانی یکسان شمرده وهمین برای من در حقانیت اسلام کفایت می کند.(مجله رابطه العالم الاسلامی که در مکه منتشر می شود_ دکتر رفیعی).

پانزده- محبت به اهل بیت معصوم پیامبر (ص)، از ضروریات اسلام ومورد قبول تمام فرق اسلامی است ودشمنان آنان (نواصب)، از نظر فقهی ملحق به کافران می باشند. علامه طباطبایی می فرماید: روایات زیادی ازشیعه واهل سنت وارد شده اه که مودت ومحبت به "ذوی القربی"(اهل بیت معصوم )، واجب است واین مودت مزد رسالت است (المیزان، ذیل آیه 23 از سوره شوری ).

مقایسه ای بین فضایل مریم (ع) و فاطمه (ع)

1- هر دو بانو با ایمان بودند. حضرت مریم (ع) به آیات و کلمات خدا ( تحریم، 13) باور داشت و قهر از جمله آیات و کلمات خدا عیسی (ع)، انجیل تحریف نشده و وجود پیامبر (ص) است زیرا در انجیل به آمدن ( احمد(ص) ) بشارت داده شده بود.

حضرت زهرا (ع) هم با تمام وجود به خدا، قرآن و پیامبران (ع) و تعالیم آنان ایمان داشت. ( بحار، ج 43، ص 20).

بدیهی است که ایمان فاطمه (ع) به قرآن و پیامبر اسلام (ص) تفصیلا و کامل تر بوده تا ایمان اجمالی مریم (ع) به آیات خدا در قرآن و دیگر کتابهای آسمانی.

2- هر دو خانم، نمونه کامل عفّت و پاکدامنی بودند. لازم به یا د آوری است که مریم (ع) علاوه عبادت خدا در معبد، خدمتگزار آن هم بوده وآن را تمیز وجارو می کرده است. حضرت زکریا(ع) نیز پس از بلوغ، محل عبادت او را از مردان جدا نموده وازاین پس، مریم (ع) درغیاب مردان به نظافت آن معبد می پرداخته است. بنا بر این، محل عبادت وزندگی او با هیچ مرد نا محرمی اختلاط نداشته واو دارای عفت کامل بوده وبه صورت اعجازآمیز وبدون شوهر صاحب فرزند می شود. آری، هیچ مرد نامحرمی شکل وبدن اورا ندیده وروح آن حضرت از عکس های ساختگی و بدون پوشش او در مجالس وجراید مسیحیان بیزار است. در رابطه با حضرت زهراء(ع) نیز هیچ مرد نامحرمی بوی اورا استشمام نکرد و بدن یا زیبایهای اورا به صورت آشکاریا از پس لباسهای تنگ وبدن نما ندید وآن حضرت از پشت پرده و با حفظ پوشش کامل درمیان اصحاب وحاضران مسجد سخن گفت.

3- مریم (ع)، مادری برای پیامبری مثل عیسی (ع) و بهره مند از پدر و مادری با ایمان ( در اینکه پدر او، عمران، پیامبر بوده یا نه، اختلاف است) و زهراء (ع) دارای پدری مانند نبی اکرم (ص) و شوهری همچون علی (ع) و صاحب پنج فرزندی مثل حسن (ع)، حسین (ع) زینب (ع) و ام کلثوم و محسن (ع) و برخوردار از مادری مانند خدیجه کبری (ع).

معلوم است که با توجه به کلام حضرت علی (ع) ( جهاد المرأه حُسنُ التَبعّل:جهاد زن، نیک رفتاری با شوهر)(1) وباعنایت به سخن پیامبراکرم (ص) درباره ارزش و اجر زن مؤمن در زایمان، شیر دادن و بی خوابی شب برای فرزند؛ مقام زهراء (ع) به مراتب بالاتر از مریم (ع) است.(1)وسایل الشیعه، ج ۱۱، ص ۱۵، نهج البلاغه، حکمت 136.

4- هر دو بانو، از عبادت کنندگان خدا در محراب و اهل رازو نیاز و نیایش باپروردگارخودمی باشند.مریم (ع) پس از رفتن عبادت کنندگان از معبد، آن مکان را جارو و تمیز کرده و بیشتر اوقات در آن محل خدا را پرستش می نموده است.

ایکاش مسیحیان هم مثل مریم (ع) تنها خدا را پرستش می کردند و وی را معبود خود نمی دانستند و دربارة او غلو نمی کردند.

5- هر دو خانم، پاک و طاهر از آلودگیهای جسمی و معصوم از هر اشتباه و گناه.

6- مریم (ع)، شکیبا در برابر تهمت و نسبت ناروا در پی زایمان اعجاز آمیز و بدون شوهر خود و زهراء (ع) صبور و مقاوم در برابر اذیتهای مشرکان در حق پیامبر (ص) و شکیبا و استوار و سازش ناپذیر در مقابل غصب خلافت علی (ع) وارث خود (فدک) از سوی منافقان قدرت طلب.

7- دفاع مریم (ع) از رسالت عیسی (ع) در برابر کافران بنی اسرائیل و دفاع زهراء (ع) از رسالت پیامبر اکرم (ص) و امامت بلافصل علی (ع) در مقابل مشرکان و منافقان.

دفاع زهراء (ع) و تبلیغ او از راه و رسم پدر و شوهر، تا سر حدّ خطبه خواندن در مسجد و در میان اصحاب و مردم مدینه رفتن بود و این بسیار مهمتر از حمایت مریم (ع) از نبوت عیسی (ع) است.

8- تعهد زهراء (ع) در برابر شوهر برای اداره امور خانوادگی و تربیت فرزندان، مسؤلیتی فراتر از مسئولیت مریم (ع) در قبال عیسی (ع).

9- زهراء (ع) بهرمند از مقام شفاعت در قیامت.

10- زهراء (ع) از انفاق کنندگان و پرداخت کننده صدقه به بنی هاشم.

11- اسوه و الگو بودن برای امام زمان (ع)، از دیگر فضایل فاطمه (ع).(بحارالانوار، ج 53، ص 178 ).

12- هر دو بانو، مُحَدّثه و دارای الهام قلبی و علم لدنّی از سوی خدا و شایسته سخن گفتن جبرئیل (ع) و ملائکه با آن دو.

13- کفالت زکریای پیامبر (ع) ( شوهر خاله ای سالمند ونازا ) بر مریم (ع) و کفالت پیامبر اسلام (ص) بر زهراء (ع).گفتنی است که حضرت فاطمه(ع) دوران قبل از بلوغ خودرا درمکه ودرسخترین شرایط گذرانده ودر اواخر همین سالها، مادرش حضرت خدیجه (ع) در شعب ابی طالب دار دنیا را وداع می کند ولی حضرت مریم(ع) ازکودکی یتیم بوده ومادرش اورا درمعبد گذاشته و همسر زکریا (خاله مریم) اورا شیر می دهد وزکریا(ع) هم کفالت اورا به عهده می گیرد. عمر مریم(ع) را پنجاه ویک سال وعمر فاطمه (ع)را از هیجده سال تا 24 سال یا بیشتر نقل کرده اند.

14- هر دو بهره مند از رزق بهشتی و انحصار زهراء (ع) به انعقاد نطفه از میوه بهشتی.

15- توسل آدم (ع) و دیگر انبیاء به نور پنج تن آل عبا که از جمله آنان حضرت زهراء (ع)است.

16- انحصار زهراء (ع) به آل نبی بودن و صلوات فرستادن خدا و ملائکه و مؤمنان بر پیامبر (ص) و آل او. (احزاب، آیه 56 ) (در تفاسیر سنی و شیعه بر اضافه کردن «آل» پس از نبی در صلوات تاکید شده).

17- گریه و حزن شدید زهراء (ع) در فراق پدر پس از رحلت و در پی غصب ولایت علی (ع) و آزارهای منافقان غاصب.

18- هر دو بانو، از اولیای خدا بوده و اگرچه هیچکدام دارای منصب قضاوت و حکومت دراجرای حدود واحکام و یا صاحب مقام نبوّت نبودند ولی دارای فضایل عالی و مقام ولایت الهی بوده اند و این یعنی بالاترین فضیلت برای یک انسان کامل. در زیارت جامعه خطاب به اهل بیت (ع) آمده: . .. "و اولیاء النعم". ..

 در رابطه با مقامات علمی و ولایت کبرای حضرت زهراء(ع)، مراجعه کنید به کتاب <<فاطمه زهراء (ع)>>، تالیف علامه امینی _ صاحب الغدیر _. در این کتاب، نزدیک 40 منقبت و فضیلت برای آن حضرت آورده شده و بیشتر منابع آن از کتاب های اهل سنت است و بیشتر این فضایل مورد قبول تمام فرق اسلامی است. در پایان، علامه امینی نتیجه می گیرد که لازمه این مناقب، ولایت کبرای آن حضرت است (ولایت تکوینی) و می افزاید این مناقب غیر از آن فضایل حضرت است که مربوط به زهد، عبادت، تربیت فرزند و. .. بوده و در روایات وکتابها آمده است.

 ذکر این نکته ضروری است که ولایت کبری در برابر ولایت تشریعی بوده ومنظور از آن تصرف درامور تکوینی وآفرینش می باشد ولی ولایت کبری وتکوینی انبیاء واولیای خدا در معجزات، کرامات، واحیای مردگان مستقلا ودر برابر خدا نبوده بلکه در طول ولایت خدا وبا اذن اوست. بنا بر این در ولایت تکوینی اهل بیت (ع)، شبهه شرک پیش نمی آید وشیعیان، آنان را در امور و تدبیر آفرینش شریک خدا نمی دانند. القاءکنندگان این شبهات،

تنها وهابیون هستند که معنای عمیق توحید و ولایت تکوینی انبیاء (ع) واولیای خدا را درک نمی کنند.

 توسل و زیارت مسلمانان وشیعیان در مورد پیامبر (ص) و اهل بیت(ع)، به معنای مقرب وآبرومند (وجیها عندالله) دانستن آنان نزد خدا بوده وزیارت کنندگان ومتوسلان از آن ذوات مقدس می خواهند (دعا)که بین آنان وخدا واسطه (شفاعت) شوند تا خدا به سبب مجاری فیض ( اهل بیت (ع) نیز از مجاری فیض خدا ومظاهر اسمای حسنای او می باشند)، رحمت خود را شامل حال بندگان محتاج خود گرداند وخواسته ها دنیوی واخروی ونیازهای مشروع آنان را برآورده سازد.

 توسل شیعیان به حضرت فاطمه (ع) یا حضور آنان در زیارتگاهها، مانند حضور مسیحیان درکلیسا نیست که پاپ وکشیش هرگناهی را ازآنان ببخشد وخود را صاحب اختیار بخشیدن گناهان از طرف حضرت مریم (ع) یا عیسی(ع) بداند.

 کافیست که انسان زیارت جامعه را با دقت مطالعه نماید تا آگاه شود در این زیارت تمام امور و تدبیر آفرینش مثل نزول باران و... به خدا نسبت داده شده ونام "الله" و صفات "رحمن"، "رب"، "عزیز" و... بیش از 200بار(صریحا وبیشتر به صورت ضمیر ) تکرار گشته و خدا، به عنوان علت اصلی تمام امورتکوینی ذکر شده است واهل بیت(ع) بندگان خالص، موحد، مقرب ومعصوم او می باشند وتمام اعمال ومقامات آنان جهت خدایی وتوحیدی دارد وهیچ رنگ وبویی از شرک در افعال وفضایل آن حضرات نیست گرچه پیامبر (ص) وخاندان رسالت (ع)، هدف غایی خدا از خلقت جهان می باشد زیرا اینان ازهمه بیشتر خدا را می شناسند واوراعبادت می کنند (وماخلقت الجن والانس الا لیعبدون، ذاریات، 56).

19- انحصار زهراء (ع) به مادر برای پدر و امامان (ع).

20 - ایثار گرسنگان تهیدست بر خود و اطعام و غذا دادن به آنان در پی نذر سه روز، روزه برای شفای حسن (ع) و حسین (ع).

21- زجر کش شدن و شهادت تدریجی زهراء (ع) در راه خدا پس از شکنجه های جسمی و روحی که در زیارت آن حضرت به آن اشاره شده و از امام هفتم (ع) در حدیث معتبر شهیده نقل شده است. (اصول کافی، ج 1، ص 458)

 آری حضرت زهرا و حضرت علی (ع) تا آخرین لحظه هم خون و جسم ظاهری خود را با شهادت در راه خدا تقدیم کردند و هم برای بقای اسلام ناب محمدی (ص) با صبر عجیب خون دل خوردند و کمتر شهیدی است که علاوه بر تقدیم جسم و جان به خدا، مدت زمانی برای خدا و حفظ اساس دین خون دل بخورد.

22- حضرت زهراء (ع)، حجت خدا می باشد زیرا معصوم است و فعل و گفتار و تقریر او برای همه حجت است وباید از او پیروی شود. در زیارت جامعه، که اهل بیت (ع) مورد خطاب قرار گرفته و حضرت زهراء (ع) در رأس آنان می باشد، سلام عرض می کنیم: السلام. .. و حجج الله. ... امام حسن عسکری (ع) فرمود: ما حجت های خدا بر مردم هستیم و مادرمان فاطمه (ع) حجت خدا بر ما می باشد ( انتصار شیخ حر عاملی، ج7، ص 237 ). در خطبه فدکیه آن حضرت می فرماید: " وطاعتنا نظاما للمله " خداوند اطاعت مردم از مارا، سبب سامان یافتن و نظام امر دین قرار داد.

23- مصداق بارز کوثر ( خیر کثیر) بودن به گونه ای که امروز در ایران 6 ملیون نفر از سادات بوده و در جهان 60 ملیون ولی عیسی (ع) تنها فرزند مریم (ع)به دلیل تبلیغ مستمر و مهاجرت مداوم و تعقیب دشمنان بدون همسر و فرزند به آسمان و عالم معنی و ملکوت عروج کرد.

24-از ویژگی های اهل بیت (ع) که حضرت زهراء(ع) از جمله آنان می باشد؛ تدبیر امور اجتماعی وسیاسی امت بر اساس اسلام می باشد.در زیارت جامعه از آن حضرات به عنوان «ساسه العباد»، «قاده الامم »،« القاده الهداه » (رهبران فکری وسیاسی امت)، یاد شده است. لذا حضرت زهراء (ع) در خطبه خود فرمود: "وامامتنا امانا للفرقه"، خداوند رهبری ما را عامل مصونیت مردم از اختلاف وتفرقه قرارداد. درهمین خطابه بود که آن حضرت درمسجد پیامبر(ص) اصحاب وامت را از انحرافات و ستمهای آینده در حق اهل بیت (ع) بر حذر داشت و به آنان درباره منکرات و مفاسد اجتماعی هشدار داد و این امر به معروف و نهی از منکر علاوه بر مبارزه منفی آن حضرت با ظلم و بنیانگذاران ستم است که ملاقات با آنان را نپذیرفت و حزن و اندوه خود را دربارة مظلومیت علی (ع) نشان دادووصیت کرد که من را در شب غسل داده وکفن ودفن نماییدوکسی از ظالمان به حق من در مراسم وفاتم حاضر نشودتا در نتیجه قبرش پنهان بماند ودر طول تاریخ همگان آگاه شونداسلام ناب محمدی(ص)وعلوی وفاطمی وحسینی ضد ظلم بوده وراهش ازخلافت های جوراموی وعباسی وعثمانی وسلطنت های موروثی و طبقاتی در ایران باستان وعربستان و قدرتهای استکباری و فاسد و مادیگرای غرب و شرق جدا می باشد و نهایتا مهدی (ع) فرزند فاطمه (ع) و حسین (ع) جهان پر از فساد و ظلم و جور را تبدیل به حاکمیت توحید، عدل و داد و عفت و مستضعفان خدا پرست و پاکدامن خواهد ساخت.

حضرت به این هم بسنده نکرد و پس از رحلت پیامبر (ص) همواره می گریست. این گریه آشکار در بین مردم و پس از گلایه مردم، رفتن به قبرستان شهداء؛ جهت اجتماعی و سیاسی داشت زیرا گریه از خوف خدا هرچه پنهان تر باشد بهتر است. گریه زهراء (ع) مثل گریه های حضرت آدم (ع) یا یعقوب (ع) و یوسف (ع) برای خطا و محرومیت از بهشت برزخی یا فراق فرزند و پدر از یکدیگر نبود بلکه اعتراضی در برابر بنای ظلم و انحراف خلافت بود. زهراء (ع) حوادث آینده و مصیبتها ی امت اسلام را با اخبار غیبی پدر بزرگوار و جبرئیل (ع) و مکاشفات قلبی و الهامات الهی در پی غصب خلافت می دانست و غم و غصه و حزن و گریه های او جنبه شخصی و عاطفی و مالی نداشت.

البته، بخشی از گریه های حضرت زهراء (ع) هم به دلیل فراق از پدر بود ولی این گریه هم به دلیل مرگ و رحلت طبیعی پیامبر (ص) نبود زیرا مرگ برای همگان حق است. زهرا (ع) می دانست رحلت پدر بزرگوار یعنی انقطاع وحی و انقطاع وحی به معنای قطع رابطه امت اسلام با عالم معنی و اخبارغیب است و به فرمود ه علی (ع)، این بالاترین خسارت برای بشریت می باشدکه درمرگ هیچکس اتفاق نمی افتد (نهج البلاغه، خطبه 235)0

گریه های حضرت زهراء (ع) به فرموده مرحوم مجلسی در بحار (ج 43) بُعد دیگری هم داشت. حضرت در حیات پدر از گریه ها و راز و نیازهای وی و تلاوت دلربا و دلنشین آیات قرآن در دل شب بهره می برد و در اتاق خود در کنار اتاق پیامبر (ص) گوش دادن به صدای قرائت قرآن برایش لذت بخش بوده وپس از مرگ پدر از چنین لذت معنوی و عبادی که بالاترین لذت است، محروم شده.

25- صلاحیت حضرت زهرا (ع) درمدیریت مزارع فدک برکسی مخفی نیست.لذا نبی اکرم (ع) به سبب علم واطلاع از خلافت بعد از خود باید برای بقای اسلام ناب با فرمان خدا چاره اندیشی نماید. از این روحضرت قبل از تکمیل وبیمه کردن تداوم اسلام اصیل با ابلاغ امامت علی (ع) از سوی خدا مزارع فدک را، که از انفال وغنایم بوده وانفال وخمس جهت تامین مصالح مسلمین باید در اختیا ر امام معصوم باشد، باامرخدا (آت ذاالقربی حقه، اسراء، 26 ) به حضرت زهراء (ع) بخشید. زیرا او محور ومادر امامان (ع) است وباید برای بقای اسلام ناب و امامان(ع) وشیعیان منابع مالی مستقل وجود داشته باشد تا نسل معصوم او وهسته مرکزی تشیع تا زمان مهدی (ع) باقی ماند. حضرت فاطمه (ع) می دانست_که بنی هاشم از زکات گرفتن ممنوع بوده ورهروان علی (ع)، ازدریافت زکات، خراج ومقاسمه (مالیات های قراردادی برزمین ها ومحصولات ) به سبب خلفای جور محروم خواهند گشت _ولذا تمام اموال خود و درآمدهای چهار ساله فدک را وقف بنی هاشم وبنی عبد المطلب کرد وبه مستمندان داد.

 درعصر کنونی هم تمام شیعیان ومسلمانان راستین، باید از زهراء (ع) وعلی (ع) چنین مدیریتهایی را درامر خود کفایی اقتصادی فرا گیرند.

گفتنی است که قریه فدک تامدینه 160کیلومتر فاصله دارد ودرزمان پیامبر (ص) بسیار آباد بوده وآن حضرت، طبق دستور خدا، آن را پس از غنیمت گرفتن از یهودیان خیبر به زهراء (ع) عطا کرد.

خلفای بنی امیه وبنی عباس چند بار آن را به فرزندان زهراء (ع) برگرداندند ولی دوباره پس گرفتند.

اما امامان (ع) آن را تحویل نگرفتند چونکه معنایش صحه گذاشتن بر غصب فدک وغصب خلافت علی (ع) بود. هارون ملعون ازامام هفتم (ع) حدود آن را پرسید ومی خواست آ ن را پس دهد ولی امام(ع) درآغاز ازپاسخ دادن خود داری کرد وپس ازاصرارهارون فرمود: مرزهای آن عدن، افریقا، سمرقند وارمنیه است. (یعنی شما غاصب خلافت بوده وغصب فد ک زهراء (ع) وخلافت علی (ع) یکی است). جهت اطلاع بیشتر به "مناقب ابن شهرآشوب، ج4،ص320" مراجعه نمایید.

26- فروتنی، ساده زیستی و پرهیز از تجملات در زندگی خانوادگی، ویژگی دیگر حضرت زهراء (ع) است و امروزه چنین خصلت نیکو، مایه درس گرفتن و عبرت آموزی برای مسولان و تمام مردان و زنان و خانواده ها است. وهمین کافیست که در زندگی خود از آن حضرت الگو بگیرند و خود را از لجن زار مادیات و تجملات و مصرف گرایی نجات بخشند.

27- ایمان به خدا و پرستش او، نیکی به پدر و مادر، ساده زیستی، فداکاری برای مستمندان، همدردی و نوع دوستی ( الجار ثم الدار- اول همسایه و آنگاه خویشتن)ِ؛ ایفای نقش سازنده اجتماعی دوشادوش شوهر، تربیت بهترین فرزند دختر و پسر و والاترین الگوبرای جوانان خدا پرست و مسلمانان دنیا واهل بهشت از فضایل و شاخص های یک انسان کامل است که حضرت زهراء (ع) در حد اعلا به آنها آراسته بود و همین ویژگیها کافیست که هر دختر و پسر آزاد اندیش و آرمان گرا و فضیلت خواه در طول تاریخ اسلام و جهان امروز آن حضرت را الگوی فکری و رفتاری خود قرار داده و به سعادت دنیوی و اخروی برسد و در منجلاب شهوترانی، مادیگرایی، خرافه گرایی، خشونت گرایی، فرد گرایی، ملی گرایی، گروه گرایی، غرب گرایی و مد پرستی غوطه ور نگردد.

درست است که حضرت زهراء (ع) از اولیاء خدا بوده و دارای ولایت تکوینی و مقامات عالی و علوم لدنّی و الهی و عصمت بوده و همگان نمی توانند به چنین جایگاهی برسند ولی الگو گرفتن از آن حضرت در فضایل انسانی برای تمام افراد مقدور و قابل عمل است و فوق طاقت نیست و تمام خانواده ها، پدران و مادران، دختران و پسران جوان ما باید بدانند که فاطمه (ع) تنها مادر برای پدر و امامان (ع) و بهترین زن در دنیا و آخرت نبود بلکه حجت و الگو برای امام زمان (ع) و مسلمانان و هردختر و پسر آزاداندیش و حقیقت خواه در طول تاریخ اسلام و عصر کنونی در شرق و غرب گیتی است و تنها راه سعادت آدمیان و جهانیان عدالت خواه در گرو پایبندی و گرایش به راه و رسم خاندان عصمت و طهارت (ع) می باشد و برای آیندگان افقی روشن تر و امید بخش تر از مکتب اهل بیت (ع) ( همان اسلام ناب) نیست.

برای یک دختر و پسر در جهان امروز، نه مکتب های مادیگرا و دموکراسی غرب کارساز است که زنان را ابزار و کالایی برای هوسرانی مردان شهوتران و وسیله ای جهت ترویج کالاهای مصرفی کارخانجات سرمایه داران زالو صفت قرار داده اند، نه آیین ها و ریاضتهای منفی و عرفان های کاذب هندی که جوانان را به دریوزگی و گوشه گیری و افسردگی و نا امیدی کشانده اند و نه تمدنها ی شاهنشاهی و فرعونی و طبقاتی و ستمبار روم و ایران و مصر و نه تمدنهای جاهلی و جنایت پیشه بنی امیه و بنی عباس و نه سلطنت پوسیده شاهان ایران و آل سعود و نه مارکسیم و کمونیسم که منافقان و تروریستهای داعشی و تکفیری و زرتشتیان و سلطنت طلبان آرزوی آن را دارند.

در پایان، بخشی از خطبه حضرت زهراء (ع) خطاب به امت اسلام ترجمه می شود:

خداوند، ایمان را مایه پاکی روح شما از شرک قرار داد. 2- نماز را سبب زدودن خصلت غرور و کبر. 3- زکات را برای پاکی نفس و برکت روزی4- روزه را عامل استوار سازی اخلاص.5- حج را برای استحکام پایه های دین. 6- عدالت را برای هماهنگی انسانها و اتحاد دلها. 7- اطاعت از اهل بیت را (ع) برای سامان بخشیدن امر دین. 8- امامت معصومین (ع) را برای ایمنی از پراکندگی و اختلاف. 9- جهاد با دشمنان را سبب عزت اسلام و مسلمین. 10- امر به معروف و نهی از منکر را مایه اصلاح امور عمومی. 11- صله رحم را، سبب عمر طولانی و برکت. 12- قصاص را، موجب مصونیت انسانها از هلاکت. 13- وفای به نذر را برای در معرض آمرزش خدا قرار گرفتن. 14- رعایت انصاف در خرید و فروش و پرهیز از کم فروشی.15- نهی از شراب خواری برای پاکی از پلیدی. 16- اجتناب از تهمت و نسبت ناروا برای دوری جستن از لعنت خدا. 17- ترک دزدی ( حرامخواری) برای استوار سازی عفت ( شکم از حرام). 8- تحریم خدا از شرک برای اخلاص در امر ربوبیت او.

ای مردم حقیقتاً تقوا پیشه کنید و در حال اسلام و اطاعت محض خدا بمیرید و از او امر خدا فرمانبرده و از نواهی او پرهیز نمایید. ( احتجاج طبرسی، ج 1، ص 131)

 حضرت زهراء(ع) با ایراد این خطبه در میان اصحاب پیامبر(ص) به زینب (ع) چهار ساله خود، که در کنار مادر حاضر بود، یاد داد که او باید پس از 50 سال در مجلس ابن زیاد و بزید خطبه بخواند و در برابر حکومت موروثی و خلافت غاصبانه بنی امیه و یزید شراب خوار و ضد اسلام محمدی، علوی وفاطمی و حسینی، قیام کند و پیام خون حسین(ع) را به نسل های آینده ابلاغ نماید.

 ابوالفرج اصفهانی در مقاتل الطالبیین در صفحه 60 می گوید:ابن عباس خطبه فدکیه را از زینب (س) نقل کرده است. 0

 بکوشیم همانند حضرت زهرا (ع) و حضرت علی (ع) برای بقاء و گسترش اسلام در زمان کنونی، با بردباری، حسن ادب و احترام به تمام مومنان و خداپرستان و مسلمانان، از سخنان همراه با سبّ و اهانت آمیز و اعمال جاهلانه و تفرقه انگیز پرهیز کنیم و در عین حال بر اسلام راستین 0تشیع ) استوار باشیم و بدانیم که اسلام ناب مخصوص عرب، عجم و نژاد و قوم خاصی نیست و پیامبر اسلام (ص) تمام ادیان الهی و راه و رسم انبیاء گذشته را تکمیل کرد و بر تحریفها و دروغهایی که به پیامبران گذشته و کتابهای آسمانی نسبت داده شده خط بطلان کشید و مهر باطل زد (خاتم النبیین )

رمز گسترش اسلام ناب (مکتب اهلبیت (ع) ) رعایت ادب و حسن اخلاق نبوی، علوی وفاطمی است نه سبّ و اهانت و فحش و پرخاشگری و رفتار جاهلانه (قولوا اللناس حسنا _ بقره، 83 )

به امید آن روز که مهدی (ع) فرزند فاطمه پاکدامن از مکه و کعبه، مرکز خداپرستان، قیام کند و در بیت المقدس و مسجد الاقصی عیسی (ع) فرزند مریم (ع) عفیف از آسمان به زمین فرود آید و در پشت سر او نماز بخواند و تمام مسلمانان و مسیحیان به آن دو ملحق گردند.

 امام رضا (ع): پس از خروج مهدی (عج) فرزند من، عیسی بن مریم نازل می شود وپشت سر او نماز می خواند.(عیون اخبار الرضا(ع)، جلد 2،صفحه 202).

  برای آگاهی بیشتربه منابع زیر مراجعه شود:

 تفسیر مجع البیان، تفسیر المیزان، تفسیر کشاف زمخشری، تفسیر فخر رازی و تفسیر نمونه در ذیل آیات مربوطه ونیز اصول کافی، ج 1، مولد فاطمه (ع) ، من لا یحضره الفقیه، ج 4، زیارت جامعه، بحار الانوار، ج 43 ، صحیح بخاری، کتاب فضائل، مناقب فاطمه (ع) وهمچنین صحیح مسلم، سنن ترمزی (ج 3 ص 226)، مسند احمد (ج 5 ص 67) وکنزالعمال (ج 13،ص61)، نظام حقوق زن در اسلام، تالیف استاد شهید مرتضی مطهری، الموسوعه الکبری عن فاطمه الزهراء (ع)، تألیف اسماعیل انصاری زنجانی.

 درجلد23 این موسوعه، از 2818 عنوان کتاب یاد شده که دررابطه با حضرت زهراء(ع) نوشته شده و 30 کتاب از این تعداد، در شرح خطبه فدکیه آن حضرت است واگر یک شرح دیگر اضافه کنیم (شرح خطبه حضرت زهرا تالیف مرحوم آیت ا... حسین علی منتظری)، 31 شرح معروف برای این خطبه نگاشته شده است. پایگاه اطلاع رسانی علامه امینی، مناقب حضرت زهراء(ع)، پایگاه اطلاع رسانی آ یت الله مکارم شیرازی، چهل حدیث درباره فضیلت های حضرت زهراء(ع) ازمنابع اهل سنت.

استفاده از مطالب فوق با ذکر منبع و نویسنده بلامانع است